Interessen for årets EatMoveSleep RIL-Cup har vært større en noen gang. Det er vi selvfølgelig veldig glade for. For å få plass til alle lagene som har ønsket å være med har vi, i et nytt kampoppsett, sett oss nødt til å redusere antall kamper for J/G11 og 12 år fra 3 til 2 kamper på lørdag for å frigjøre mer baneplass. De to kampene på søndag går som planlagt. Dette medfører at totalt antall kamper i aldersklassen j/g 11 og 12 år blir 4 istedenfor 5. Vi gjør oppmerksom på at også enkelte av de øvrige klassene har fått endret kampdag og tidspunkt.

Vi har ellers etter beste evne prøvd å innfri alle ønsker og tatt hensyn til alle kommentarer ved påmeldingen, men ber om forståelse for at vi kan ha oversett noe. Vi håper likevel kampoppsettet fungerer for de aller fleste.

Da gjenstår det bare å ønske velkommen til årets EatMoveSleep RiILCup og Ranheim Arena