Reglement

Du kan laste ned hele reglementet som PDF her: Turneringsreglement

1. Klasser og spillform

Årets EAT MOVE SLEEP RIL-CUP er for følgende klasser:

Kjønn

Født

Klassebenevnelse

Spillform

Ballstørrelse

Jenter
7 år

2011

J7

3-erfotball

3-erball

Jenter
8 år

2010

J8

5-erfotball

3-erball

Jenter
9 år

2009

J9

5-erfotball

3-erball

Jenter
10 år

2008

J10

7-erfotball

4-erball

Jenter
11 år

2007

J11

7-erfotball

4-erball

Jenter
12 år

2006

J12

7-erfotball

4-erball

Gutter
7 år

2011

G7

3-erfotball

3-erball

Gutter
8 år

2010

G8

5-erfotball

3-erball

Gutter
9 år

2009

G9

5-erfotball

3-erball

Gutter
10 år

2008

G10

7-erfotball

4-erball

Gutter
11 år

2007

G11

7-erfotball

4-erball

Gutter
12 år

2006

G12

7-erfotball

4-erball

Unntak fra kravene til alder: Turneringen følger NFFs Breddereglement. Således gjelder Breddereglementet §2-3 (1) og §2-4 om unntak og dispensasjon fra kravene til alder.

Spilleberettigelse: Turneringen følger NFFs Breddereglement. En spiller må være spilleberettiget for sin klubb i tråd med dette reglementet.

2. Påmeldingsavgift

Klasser hvor det spilles 3-erfotball: kr. 200,-
Klasser hvor det spilles 5-erfotball: kr. 350,-
Klasser hvor det spilles 7-erfotball: kr. 500,-

3. Premiering

Premiering for alle spillere i alle klasser fra vår samarbeidspartner EAT MOVE SLEEP.

4. Spilletid og antall kamper

3-erkamper spilles 1 x 13 minutter. Hvert lag får minimum fire kamper.
5-erkamper spilles 2 x 13 minutter. Hvert lag får minimum tre kamper.
7-erkamper spilles 2 x 13 minutter. Hvert lag får minimum tre kamper (G/J10)/fem kamper (G/J11 og G/J12).

5. Sluttspill (G/J11 og G/J12)

11- og 12-årsklassene spilles i to puljespill. Innledende puljespill på lørdag. Resultater fra første puljespill danner grunnlag for nytt oppsett av puljer på søndag. Dette for å sikre jevnbyrdighet. I sluttspillet på søndag møtes 1-erne i hver pulje fra lørdag, 2-erne i hver pulje fra lørdag, 3-erne i hver pulje fra lørdag og 4-erne i hver pulje fra lørdag.

I øvrige klasser spilles det ikke sluttspill.

6. Spilleregler

EAT MOVE SLEEP RIL-CUP spilles etter NFFs regler for barnefotball:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler—barnefotball-612-ar/

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende i forhold til å etterstrebe jevnbyrdighet:
Ekstra spiller i treer og femmer: Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål. NB! Gjelder ikke i G/J11 og G/J12 (ivaretas av jevnbyrdig sluttspill).

Unntak fra reglene:

  • Spilleregel 1 – spillebanen: Her tilstrebes det å få til baner i tråd med anbefalingene, men her vil det gjøres tilpasninger ut fra tilgjengelig areal.
  • Spilleregel 5 – dommeren: Vi etterstreber å bruke klubbens klubbdommere som har gjennomgått «NFFs Klubbdommerkurs». Der hvor det ikke er mulig vil annet kompetent klubbpersonell settes inn.
  • Spilleregel 6 – linjevakt: Dommeren avgjør om han/hun ønsker linjevakt.
  • Spilleregel 7 – spillets varighet: Turneringen har egne spilletider for klassene. Se «Spilletid og antall kamper».
  • Spilleregel 8 – spillets begynnelse: Laget som står først i kampoppsettet begynner med ballen.

Hjemmelaget (laget som står først i kampoppsettet) stiller med godkjent ball. Ved draktlikhet stiller laget som står sist i kampoppsettet med vester.

7. Fair Play

I EAT MOVE SLEEP RIL-CUP tar vi det som en selvfølge at spillere, trenere, foreldre, dommere og andre på arenaen gjør sitt ytterste for å vise god holdning og innstilling. Våre kampverter og Fair Play-ansvarlig vil være til stede på arenaen for å sikre at Fair Play blir ivaretatt.

8. Trener- og foreldrevett

I EAT MOVE SLEEP RIL-CUP ønsker vi at både trenere og foreldre setter «Fellesskap – Glede – Utvikling» i høysetet. Dette må gjenspeiles i hvordan vi voksne oppfører oss når vi er med barna på fotballarenaen. Dette viser vi gjennom å heie fram laget og gi positiv forsterkning og ros til de som er ute på fotballbanen: spillere og dommer. Våre kampverter og Fair Play ansvarlig vil være behjelpelig med råd og veiledning på dette. Vi forbeholder oss retten til å be voksne som ikke viser Fair Play og sunt trener- eller foreldrevett om å forlate arenaen for dagen.

9. Dommere

I EAT MOVE SLEEP RIL-CUP bruker vi hovedsakelig klubbdommere fra Ranheim Fotball. Disse har gjennomført «NFFs Klubbdommerkurs» og vil ha sin praksis og veiledning i turneringen. Vi ber derfor om respekt for at denne turneringen er en viktig utviklingsarena for unge dommere og at alle på og utenfor banen viser forståelse for og tålmodighet i forhold til dette.

10. Turneringsjury

NFF Trøndelag og Ranheim Fotball har oppnevnt følgende jury for turneringen:
Tommy Bang-Larssen, juryleder, Ranheim IL Fotball – Topp
Arild Granamo, jurymedlem, Sjetne IL
Christoffer Hansen, jurymedlem, Ranheim IL